Csorsza és Felső-Válicka

Translation : English en

A Csorsza-patak Veszprém megyében helyezkedik el, vízhozamával a Balaton vizét táplálja. A terület mezőgazdasági – főként borászati – és turisztikai szempontból is kiemelt jelentőségű. Az általunk vizsgált terület a Zánka-Tagyon-Szentantalfa által határolt részvízgyűjtő, melynek területe 21,3 km2, ebből 29 % erdő, 29 % ültetvény (jellemzően szőlő), 17 % cserjés, 13 % szántó, 6 % legelő és 5 % település.

A vizsgálatok egy részét a Felső-Válicka-patak vízgyűjtőjén is elvégezzük. A Felső-Válicka mintaterület Zala megyében található, folyása dél-észak irányú, Zalaegerszegnél torkollik a Zala-folyóba. A vízgyűjtő terület 131 km2, aminek 27%-át erdő, 35%-át szántó, 11%-át gyep, 3%-át vizes élőhelyek és 11%-át település teszi ki.

Mindkét mintaterület a Balaton vízgyűjtőjén helyezkedik el. Döntően mezőgazdasági művelés alatt állnak. Környezeti és természeti állapotuk hatással van a térség turisztikai és gazdasági potenciáljára. A kisvízgyűjtőkön folytatott víz- és tápanyag-gazdálkodás befolyásolja a Balaton vízkészletét és vízminőségét. A szélsőségesebbé váló időjárás hatására a környezeti és társadalmi konfliktusok erősödnek a régióban.

Mindkét vízgyűjtőn fontos a talajerózió mérséklése, a tápanyagterhelés csökkentése, a villámárvizek megelőzése és a komplex vízkészlet-védelem megvalósítása.

Az OPTAIN projekt célja, hogy segítse a természetes, kisléptékű vízvisszatartó intézkedések megfelelő kombinációinak kiválasztását és elhelyezését. Az intézkedések alkalmazásával javul a talajok és a vízgyűjtő víz- és tápanyag visszatartása. Azokat az intézkedéseket kiemelten vizsgáljuk, amik növelik a mezőgazdasági termelés klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képességét.

 

Kapcsolattartó: Horel Ágota, e-mail: horel.agota@atk.hu
Tóth (Szabó) Brigitta, e-mail: toth.brigitta@atk.hu

www.optain.hu