Upper Zglowiaczka

Translation : English en

Zlewnia pilotowa położona jest w północno-środkowej Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim. Powierzchnia zlewni wynosi około 150 km2. Ze względu na bardzo żyzne gleby w zlewni przeważają (niemal 90%) grunty orne, na których głównymi uprawami są zboża, kukurydza, rzepak, burak cukrowy, lucerna, warzywa i rośliny ziołowe. Powiększa się obszar objęty międzyplonami. Udział upraw nawadnianych jest niewielki. Zlewnia zmaga się z coraz większym deficytem wody do produkcji roślinnej oraz wysokimi ładunkami i stężeniami azotanów w wodach. Problemy te potęgują niskie opady (średnia roczna to 500 mm, jedna z najniższych w skali kraju, 300 mm w sezonie wegetacyjnym) oraz rozbudowany system drenarski (rowy melioracyjne i płytki drenaż podpowierzchniowy) odprowadzający nadmiar wody w okresach wilgotnych.