Pesnica

Translation : English en

Za porečje Pesnice je značilna intenzivna kmetijska pridelava. Prevladujejo govedoreja, prašičereja in poljedelstvo. V spomladansko-poletnem času je porečje izpostavljeno suši, v jesensko-zimskem pa izrazitim padavinskim dogodkom. K neugodnim razmeram še dodatno prispevajo tla z velikim deležem gline, ki so podvržena hitremu površinskemu odtoku, eroziji in izpiranju hranil. Zaradi zahtev trga po kakovostnem in zanesljivem pridelku prihaja do sprememb v tehnologiji obdelave tal, pospešeno se iščejo tudi zanesljivi vodni viri in ukrepi za čim daljše, efektivno zadrževanje vode v tleh, ki bi bili ekonomsko učinkoviti, a hkrati trajnostni.