Dotnuvele

Translation : English en

Dotnuvėlės upės baseino plotas yra 192,7 km2. Jo teritorijoje yra 4 tvenkiniai: ties Mantviliškiu, Akademija, Dotnuva ir ties Kėdainiais. Dotnuvėlės baseinas yra Vidurio žemumos dalyje, kurioje daug drėgnų dirvožemių. Žemdirbystės teritorijos sudaro 69,2 %, miškai ir kitos gamtinės teritorijos sudaro 24,5 %, dirbtinės dangos – 5,8 %, o  vandens telkiniai tik 0,5 %. Šioje upėje yra vykdomas valstybinis upių monitoringas. Dotnuvėlės upės ekologinė būklė atitinka blogą (aukštupys) ir vidutinę (žemupys) klases.