Kebele patak/Kobiljski potok

Translation : English en

A Kebele-patak magyarországi vízgyűjtője az ország dél-nyugati szegletében, 209 km2 területen helyezkedik el a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén, a Dráva részvízgyűjtő, illetve a Mura alegység részeként.

Területhasználat szempontjából mintegy 60%-ban mezőgazdasági hasznosítású, jellemzően búza, árpa, kukorica termesztéssel és legelő-gazdálkodással. A Kebele-völgy, Szentgyörgyvölgyi-patak völgye NATURA 2000 besorolású.. A területen azonosítható főbb kihívások: nitrát-érzékeny területek kezelése, talajerózió és villámárvizek megelőzése, hatásainak csökkentése.

A magyar-szlovén határvízi együttműködés 1994-ig vezethető vissza.

Az OPTAIN - szorosan együttműködve a helyi szereplőkkel - arra törekszik, hogy Európa országaiban olyan hatékony intézkedéseket alkalmazzon a kisvízgyűjtőkön, amelyek segítik az alkalmazkodást a szélsőséges időjárási jelenségekhez (árvizek, aszályok), és csökkentik a mezőgazdasági vízfelhasználás és egyéb emberi és környezeti vízigények között fennálló konfliktust.

Kapcsolattartó: Péter Molnár, molnar.peter@ovf.hu